Salami Napoli

pomidory pelati/mozzarella fior di latte/salami napoli

34,00 zł

oliwa (50ml)

3,00 zł

3,00 zł

sos do pizzy (80ml)

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

sery

6,00 zł

7,00 zł

5,00 zł

6,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

6,00 zł

wędliny i mięso

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

4,00 zł

6,00 zł

sosy

3,00 zł

1,00 zł

3,00 zł

6,00 zł

2,00 zł

3,00 zł

2,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

6,00 zł

2,00 zł

warzywa i owoce

5,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

3,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

6,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

5,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

1,00 zł

Więcej dodatków

1