Diavola 🌶 🌶

pomidory pelati/mozzarella fior di latte/spianata piccante/cebula/jalapeno/sos piri piri/tabasco/pieprz

61,00 zł

oliwa (50ml)

3,00 zł

3,00 zł

sos do pizzy (80ml)

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

sery

10,00 zł

10,00 zł

7,00 zł

8,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

10,00 zł

8,00 zł

wędliny i mięso

9,00 zł

8,00 zł

9,00 zł

9,00 zł

9,00 zł

8,00 zł

9,00 zł

9,00 zł

9,00 zł

8,00 zł

4,00 zł

9,00 zł

sosy

3,00 zł

1,00 zł

3,00 zł

6,00 zł

2,00 zł

3,00 zł

2,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

6,00 zł

2,00 zł

warzywa i owoce

5,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

5,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

8,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

7,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

3,00 zł

Więcej dodatków

1