Salami Napoli

pomidory pelati/mozzarella fior di latte/salami napoli

51,00 zł

oliwa (50ml)

3,00 zł

3,00 zł

sos do pizzy (80ml)

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

sery

10,00 zł

10,00 zł

7,00 zł

8,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

10,00 zł

8,00 zł

wędliny i mięso

9,00 zł

8,00 zł

9,00 zł

9,00 zł

9,00 zł

8,00 zł

9,00 zł

9,00 zł

9,00 zł

8,00 zł

4,00 zł

9,00 zł

sosy

3,00 zł

1,00 zł

3,00 zł

6,00 zł

2,00 zł

3,00 zł

2,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

6,00 zł

2,00 zł

warzywa i owoce

5,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

5,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

8,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

7,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

3,00 zł

Więcej dodatków

1